Què oferim

PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA D’ESDEVENIMENTS

SONORITZACIÓ IL·LUMINACIÓ ESTRUCTURES

ESCENARIS

MOBILIARIS

STREAMING

LLOGUER DE MATERIAL

CERTIFICATS ESTRUCTURALS I ELÈCTRICS