Mapejar les iniciatives culturals musicals ja operatives a Catalunya que operin des de l’òptica i els preceptes de l’Economia Social i Solidària, recollir-ne especificitats i punts forts, fomentar el coneixement i reconeixement de totes elles i entre elles i fer una petita campanya comunicativa de la seva tasca; tot plegat amb la voluntat de demostrar que es poden organitzar i desenvolupar esdeveniments musicals tan conscients com transformadors operant des d’entitats i empreses de l’ESS. Aquesta primera fase, i de resultes de trobades com les que us proposem, també hauria de servir per plantejar, en una possible segona fase del projecte, noves opcions de intercooperació entre tots aquests agents que des de l’ESS ens dediquem a l’àmbit cultural i musical i maximitzar esforços, recursos i experteses (des de recursos tècnics i logístics fins a comunicació, serveis de bar i restauració, producció, contractació...).