Des de les cooperatives Alternativas Económicas, So Art El Prat, Llobregat 47, Prat Actiu, Amb un Parell, AT2 i Propaganda pel fet!, conscients que el context actual per al sector musical ha patit i encara està patint les conseqüències de la crisi, i que la reactivació de molts esdeveniments es va fent mica en mica de la situació general, l’entorn de les cooperatives i de les entitats som un sector no aliè a tota aquesta problemàtica, sobretot derivada de l’aturada del sector, proposem un enfocament de manera conjunta per superar les conseqüències de la crisi del 2020, fent de la intercooperació una eina de sortida d’aquesta i l’enfortiment de les nostres empreses.